Nešetřeme na dětech a vzdělávání

Vzdělávací systém je základním stavebním kamenem celé společnosti. Začneme-li na něm šetřit, doplatíme na to všichni. 

Řetěz je vždy jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Chceme-li silnou, prosperující a zdravou společnost, musíme všem dětem poskytnout smysluplné a kvalitní vzdělání. Úspěch pro každého žáka ale znamená dostatek kvalifikovaných, vzdělaných a motivovaných pedagogů, asistentů, psychologů a dalších odborníků, kteří se dětem budou věnovat.

Pokud tuto nejzákladnější podmínku nesplníme, sebelepší rámcový vzdělávací systém a sebeinovativnější školní kurikula nám budou k ničemu. Jakmile na vzdělávání začneme šetřit, poroste počet dětí, které nedostanou podporu, jakou pro svůj rozvoj potřebují.

Asociace malých inovativních škol sdružuje školy, které vznikly právě proto, aby se na cestu ke kvalitnímu a kompetenčně pojatému vzdělávání mohly vydat. Každá si hledá tu svou, inspirují se v zahraničí i od sebe navzájem a své zaměstnance neustále vzdělávají. Daří se jim naplňovat cíle Strategie 2030+, ale také díky tomu vědí, jak náročné takové vzdělávání je. 

Jsme součástí českého vzdělávacího systému a přejeme si, aby fungoval. Přejeme si kvalitní a funkční školy a podporujeme změny, které k jejich zkvalitňování vedou.