Akce

Ředitelské kavárny

Pravidelná pracovně-přátelská setkání, jejichž cílem je sdílet radosti a strasti ředitelské práce s lidmi, kteří prožívají totéž. 

Začátkem října naživo a potom vždy první středu v každém druhém měsíci online.

Více

 

Supervizní skupina ředitelů

Unikátní model šesti celodenních setkání uzavřené skupiny 12 ředitelů/ředitelek, při kterých pod vedením dvou skvělých supervizorů z TUDYTAM – sdílí a řeší své problémy. 

Více 

 

Návštěvy členských škol 

Jednou za rok otevře každá z členských škol své dveře, aby sdílela v čem se jí daří a v kterých oblastech naopak uvítá pomoc či radu. Součástí akce bývají tematické semináře, workshopy, besedy atd.

30. 5. 2023, Pardubice – ZŠ V Pohybu
Téma: Smysluplné využívání technologií, Jan Kršňák

6. 6. 2023, Hradec Králové – ZŠ Hučák
Téma: Využívání Edupage pro lepší pedagogické vedení dětí a informování rodičů.

30. 9. – 1. 10. 2023, Řepice – ZŠ Edubbaa
Téma: Kurz tvůrčího psaní, René Nekuda

Více