Supervizní skupina ředitelů

12 ředitelů/ředitelek,
2 profesionální supervizoři
6 intenzivních dnů

Bezpečný prostor, v kterém objevíte nová řešení starých problémů, načerpáte inspiraci a získáte nové přátele.

Pro účast ve skupině není nutná předchozí zkušenost se supervizí, ale ochota sdílet, klást si otázky a učit se.

Termíny pro supervizní skupinu 2024/2025:

  • 31. 10–1. 11. 2024, Paběnický mlýn (seznámení účastníků, představení způsobu práce a první supervize)
  • 14. 1. 2025, Praha
  • 19. 3. 2025, Praha
  • 15.–16. 5. 2025, Praha

Cena: 18 000 Kč (+ ubytování a stravování na prvním setkání). Lze hradit z šablon.

Přihlášky a rezervace místa zde:

Supervizní dohled nad skupinou budou mít Honza Kostečka a Bohunka Kalousková z TUDYTAM.

Reference:

Supervizí ředitelů jsem prošla dvakrát, což dokládá, jak moc naplnila má očekávání. Přinesla mi pocit jistoty, že na to nejsem sama, protože ostatní ředitelé řeší podobné potíže a výzvy a jsou ochotni sdílet a pomoci. Přinesla mi zjištění, že se dokážu do tématu ponořit tak hluboko, abych se vynořila s novým řešením. A přinesla mi také sebevědomí, že i moje zkušenost, názor či podnět jsou důležité a inspirativní pro ostatní. A nakonec je tu ještě sociální a osobní benefit – vztahy, zážitky a wellbeing.

Mgr. Radoslava Renzová, ZŠ ŠKOLAMYŠL

Bezpečný prostor na sdílení strastí i slastí, které pochopí jen omezený okruh lidí. Je moc fajn pobýt v okruhu lidí, kteří prochází podobnou cestou, v něčem jsou dál a dokážou upřímně poskytnout svůj pohled na věc.

Mgr. Tereza Mindošová, Kosí letka

Neznám lépe (pracovně) využitý čas a peníze. Strávit několik celých dnů ve skupině otevřených a podobně (nejen pracovně) naladěných lidí, je nade všechna slova či ocenění. A stejně hodnotné byly i přestávky :).

Mgr. Michal Bartoň, ZŠ Úlibice

Supervizní skupina mi umožnila sdílet své nejistoty i poznat zkušenosti ostatních, což bylo cenné a uklidňující. Určitě doporučuji každému, ať už má pocit, že nic neví a není na řízení školy připravený (tady se mu dostane podpory, že to tak zlé není) nebo si naopak myslí, že ví, co a jak řešit (ale až když před ostatními řediteli své myšlenky verbalizuje, dojde mu, jak jsou někdy krátkodeché a nedomyšlené). Za mě super zpětná vazba k oběma pólům.

Mgr. Kateřina Šuchová, ZŠ a MŠ Klas

Supervizní skupina ředitelů mi přinesla uklidnění, že na to nejsem sama a pomohla vyřešit několik manažersky obtížných situací. Našla jsem nové přátele “od fochu” a získala motivaci v této náročné práci pokračovat. 

Mgr. Štěpánka Rajchlová, Naše škola Praha, Naše lyceum